GDPR

Dataskyddsförordningen, också kallad GDPR ersätter personuppgiftslagen och ställer nya krav på bolag, myndigheter och organisationer som samlar in och behandlar personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträden

För behandlingen av personuppgifter i WM3 är du som personuppgiftsansvarig. HL Design är i detta fall personuppgiftsbiträde. Personuppgiftsansvarig har det yttersta ansvaret för att behandlingen av personuppgifter sker i enlighet med gällande lagar. HL Design har som personuppgiftsbiträde i uppgift att följa instruktioner från personuppgiftsansvarig kring behandling av personuppgifter samt ett ansvar för att tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder utförts i enlighet med gällande lagar.

GDPR i korthet

  • Samla in och behandla uppgifter enbart om du har rätten genom samtycke, avtal, intresseavvägning, rättslig förpliktelse, myndighetsutövning och uppgift av allmänt intresse eller grundläggande intresse. 
  • Samla in och behandla enbart personuppgifter som behövs för att uppnå syftet med behandlingen.
  • Informera användaren om vilka uppgifter du samlar in och behandlar och om ni skickar informationen vidare till tredje part.
  • Radera personuppgifter som inte längre behövs (om de inte krävs för att på grund av annan lag. T.ex. bokföringslagen).
  • Skydda personuppgifterna från obehörig åtkomst.
  • Dokumentera er databehandling.

 

Ostrukturerad data

Med strukturerad data menas den data som lagras i databaser. I WM3 kan strukturerad data i form av personuppgifter anonymiseras. Med ostrukturerad data menas bland annat den data som förekommer i texter och bilder på hemsidan eller webbshoppen. Ni ansvarar själva för gallringen av ostrukturerad data.