Om prenumeranter

Skapa prenumerantgrupp

Prenumerantgrupper måste du skapa för att kunna skicka nyhetsbrev och det hjälper dig att hålla ordning på vilka grupper som ska få vilka nyhetsbrev. Du kan skapa hur många grupper som helst och döpa dem till vad du vill. Ett tips är dock att vara väldigt tydlig i namngivningen och gärna ta med datumet då du skapade gruppen för att kunna konstatera när det blivit gammal och behöver uppdateras.

För att skapa en ny prenumerantgrupp klickar du på "Prenumerantgrupper" i nyhetsbrevets sidomeny till vänster i fönstret och sedan på "Lägg till grupp" i fönstret. Därefter döper du gruppen och sparar.


Skapa prenumerant

När du skapat en prenumerantgrupp kan du lägga till eller importera prenumeranter. Du kan välja om du manuellt vill fylla i en prenumerants uppgifter eller om du vill ladda upp många samtidigt genom att importera en CSV-fil.

Vill du skapa en prenumerant manuellt klickar du på "Prenumeranter" i nyhetsbrevets sidomeny och sedan på "Lägg till prenumerant". Ett formulär dyker upp för ifyllnad där du även behöver ange vilken prenumerantgrupp prenumeranten ska tillhöra. När du är klar klickar du på spara.


Importera prenumeranter

Vill du istället importera prenumeranter genom att ladda upp en CSV-fil, vilket betyder kommaseparerade värden och är en typ av tabell för databasvärden, gör du det direkt i den aktuella prenumerantgruppen. För att skapa en CSV-fil  i t ex Excel skapar du en kolumn med namn och en kolumn med e-postadresser. När du är klar kan du spara filen som en CSV-fil. Stöter du på problem, kontakta supporten.

När du befinner dig i rätt prenumerantgrupp klickar du på "importera"-knappen uppe i högra hörnet av webbfönstret och väljer den CSV-fil du vill importera. När importen är färdig skickas ett mail till dig och du kan se alla prenumeranter i gruppen. Eventuellt kan du behöva ladda om sidan för att de ska synas. 

 

Nu är du klar och kan skicka ditt nyhetsbrev.