Redigera innehållet

Det ska vara lätt att redigera innehåll i WM3! Genom live-redigeringen ser du ditt slutresultat direkt vilket förkortar arbetsprocessen. Under den här rubriken har vi samlat allt du behöver för att redigera din hemsida. 

Så här ser redigeringsverktyget ut, du känner säkert igen flera funktioner från vanliga textbehandlingsprogram. 

 

Läs mer under rubrikerna till vänster så är du snart igång och redigerar din sida!