Utbildning efter dina behov!

Vi ordnar olika typer av utbildningar utifrån olika roller, produkter, användningsområden och svårighetsgrad. Saknar du en utbildning? Hör av dig till oss.

Aktuella utbildningar

Certifierad webbshopsutvecklare

Det här är utbildningen för dig som vill lära dig bygga webbplatser i WM3. Kursen ger dig kunskapen för att ta en design och implementera den i WM3. Vi går igenom responsiv mallutveckling och de moduler och funktioner som berör mallar och inställningar. 

Tid: Kursen genomförs under en dag och innehåller såväl teori som praktik.  Förkunskap: Certifierad webbplatsutvecklare

Information och utbildningstillfällen

Certifierad webbplatsutvecklare

Det här är utbildningen för dig som vill lära dig bygga webbshoppar i WM3. Kursen ger dig kunskapen för att utveckla Webbshoppar (B2C och B2B) i WM3. Vi går igenom responsiv mallutveckling och de moduler och funktioner som berör mallar och inställningar. 

Tid: Kursen genomförs under en dag och innehåller såväl teori som praktik.  Förkunskap: HTML, CSS

Information och utbildningstillfällen

Kurs för redaktörer

Kurs för redaktörer riktar sig till dig som arbetar eller ska börja arbeta med innehåll i WM3. Under kursen får du lära dig hur WM3 fungerar och hur du skapar innehåll på webbplatsen. Efter kursen kommer du kunna hantera WM3, skapa sidor, artiklar, ladda upp och bearbeta bilder och filer, skapa tabeller, länkar och mycket mer. 

Tid: Kursen genomförs under en halvdag och innehåller såväl teori som praktik.  Förkunskap: Inga

Information och utbildningstillfällen