Bildegenskaper

Ställ in bildegenskaperna för att få en funktionell layout på din hemsida och underlätta för besökare med synnedsättning. Dessutom ökar din ranking hos sökmotorerna om du fyller i alt-texten korrekt för samtliga bilder på din hemsida. 

 

För att komma till bildegenskaperna kan du dubbelklicka eller högerklicka på en bild och välja Bildegenskaper. 

I fältet Alternativ text beskriver du vad bilden föreställer så utförligt som möjligt i löpande text. 

Du kan välja att placera din bild till höger eller vänster i rutan Justering

För att texten då inte ska hamna för nära bilden fyller du i antal pixlar du vill ha som luft i fälten för marginaler. 

Exempel! Har du valt att högerjustera din bild vill du ha 10-15 px marginal till vänster om bilden.