Lägga in en bild

Dra och släpp

Markera den sparade bild du vill använda och dra den direkt in i ett redigerbart fält och släppa den där. När den släpps laddas den även automatiskt upp till mediearkivet. Versionen som hamnar på din sida är mediumstorleken av din bild.

Läs mer om  bildstorlekar

Läs mer om bildegenskaper


Om bilden redan finns mediearkivet

 - Ställ markören i ett redigerbart fält och klicka på mediearkivknappen i redigeringsverktyget för att lägga till en bild. Mediearkivet kommer att öppnas och där kan du välja bilden du vill använda.

Läs mer om mediearkivet