Importera prenumeranter

För att importera prenumeranter börja med att välja en befintlig grupp eller skapa en ny. Väl inne på gruppen där prenumernaterna ska importeras klicka på knappen "importera" och sedan välj den csv fil som ska laddas upp.

OBS! För att csv filen ska laddas upp var säker på att namn står först och sedan E-post i kollumn A och B. Se exemple nedan: