Fraktkategorier

Med fraktkategorier kan du skapa möjlighet för systemet att räkna ut frakter separat för olika typer av produkter. 

Ny fraktkategori