Skapa kund

Fyll i kundens uppgifter och välj eventuell Grupp kunden ska tillhöra och tryck på "Spara" för att skapa en kund.