Redigeringsverktyget

När du klickar i ett redigerbart fält kommer en meny med redigeringsverktyg automatiskt att dyka upp.

 

Det är med hjälp av funktionerna i redigeringsverktyget som du bland annat formaterar text och placerar objekt på din hemsida. Nedan hittar du en introduktion till redigeringsverktygets olika funktioner.


Formatera text

De flesta av ikonerna känner du säkert igen från andra textredigeringsprogram, men vi går igenom dem ändå.

 - fet text

 - kursiv text

 - understruken text

 - överstruken text

 - vänsterjusterad text

 - centrerad text

 - högerjusterad text

 - marginaljusterad text


Välj teckenformat

För varje mall på din hemsida finns ett antal förinställda textstilar i form av sex olika rubriker och normal text. För att välja bland dessa öppnar du rullisten i redigeringsverktyget och väljer önskad textstil.


Listor

 - skapa nummerlista

 - skapa punktlista


Länkar

För att skapa en länk på din webbsida markerar du texten som ska bli klickbar. Läs mer om inställningar för länkning.

 - Klicka sedan på den här knappen. Ett pop-up fönster kommer att dyka upp med olika inställningsalternativ.


Ta bort länk

 - För att ta bort en länk markerar du texten eller bilden som innehåller länkningen och klickar på knappen för radera länk.


Lägg in en bild

 - Ställ markören i ett redigerbart fält och klicka på mediearkivknappen i redigeringsverktyget för att lägga till en bild. Mediearkivet kommer att öppnas och där kan du välja bilden du vill använda.


Tabeller

 - För att skapa en tabell klickar du på denna knapp. Ett pop up-fönster kommer att dyka upp där du kan göra olika tabellinställningar. Läs mer om tabeller.


Bädda in media

Vill du till exempel kunna visa ett filmklipp från youtube direkt på din hemsida kan du använda dig av inbäddad media. 

 - För att bädda in media klickar du på denna knapp och lägger in den inbäddningskod/inbäddningsurl du hämtat från exempelvis youtube i fältet. Klicka på "OK" för att spara ändringarna.


Klistra in text

När du kopierar text från exempelvis en webbsida följer textformateringen med. Den kan innehålla bakgrundsfärger, fontstorlekar och olika radavstånd på texten eller kanske texten kommer från en tabell. När du lägger in samma text i ditt textfält kan det se konstigt ut. För att kopiera texten, men inte textformateringen använder du detta verktyg.

 - Klicka på knappen, klistra in texten i rutan och klicka på spara.


Horisontell linje

En tunn horisontell linje är perfekt när du vill dela av olika textstycken på samma sida. 

 - För att lägga till en avskiljningslinje klickar du på denna knapp. Du kan radera en horisontell linje på samma sätt som du raderar vanlig text.


Skapa formulär

 - När du klickar på denna knapp i editorn dyker ytterligare en rad knappar upp - Formulärverktygen. Läs mer om du skapar formulär.