Webbshop

Under fliken Webbshop ställer du in den e-postadress som meddelanden ska skickas ifrån. Du ställer även in vilken e-post som ska få notiser när ordrar läggs i webbshoppen.

Härifrån går det även ställa in om notiser ska skickas.

Produkter

Lagersäkerhetsmarginal

Under lagersäkerhetsmarginal kan du lägga in en buffert för att säkerställa att inga ordrar läggs på varor som är slut på lagret. Om det faktiska lagersaldot är 10 och din säkerhetsmarginal är 10 kommer webbshoppen indikera för besökaren att varan är slutsåld

Viktenhet

Under Viktenhet ställer du in den viktenhet som används för produkterna.

Beställningsbar restvara som standard

Om Beställningsbar restvara som standard är inställd till Ja, kommer samtliga nya produkter som skapas gå att beställa även om lagret är slut.

Ordrar

Prefix ordernummer

Med Prefix ordernummer kan du ställa in ett specifikt prefix som läggs i början av varje ordernummer.

Antal siffror i ordernummer

Under antal siffror i ordernummer ställer du intalet möjliga siffror som får användas i ordernumret.

Aktivera öresavrundning

Genom att aktivera öresavrundning avrundas alla belopp.

Kunder

Under Kunder kan du ställa in vilken kundtyp (privat/företag) som ska vara standard. Du kan även ställa in vilken kundgrupp för privat respektive företag som ska vara standard.

Under Kunder kan du även ställa in prefix till kundnummer samt antalet siffror som ska ingå.

Om du väljer att kryssa i "Skapa kund när order läggs" skapas automatiskt en kund när en order läggs. Finns kundens e-post i systemet så kopplas ordern till den befintliga kunden.

Standardvaluta

Under Standardvaluta kan du ställa in standardvaluta för webbshoppen. Du kan även fylla i symbol för valutan samt vart den ska finnas. Olika valutor skrivs på olika sätt varför du även har möjlighet att ställa in om du ska ha punkt eller komma samt hur siffror separeras.