Skapa en tabell

 - För att skapa en tabell klickar du på denna knapp. Ett pop up-fönster kommer att dyka upp där du kan göra olika tabellinställningar.

 

I pop up-fönstret kan du ställa in följande:

Rader: Hur många rader tabellen ska ha

Kolumner: Hur många kolumner tabellen ska ha

Rubriker: Om kolumner eller rader ska ha rubriker

Kantstorlek: Om tabellen ska ha en ram och hur tjock kanten ska vara (anges i antal pixlar) 

Justering: Om tabellen ska ligga på den vänstra eller högra sidan av textfältet

Bredd: Bredden på tabellen

Höjd: Höjden på tabellen

Cellavstånd: Utrymmet mellan cellerna

Cellutfyllnad: Utrymmet mellan innehållet och kanten av cellen

Rubrik: Här anger du namnet på tabellen

Sammanfattning: Här kan du skriva en förklaring av tabellens innehåll