Momssatser

Under Momssatser ställer du in momsatser.

Ny momssats

När du skapar en ny momssats kan du kan du knyta tden till en momskategori och skattezon. Du ställer även in namn samt aktuellt värde/kurs.