Omdirigeringar

Om du skapat en ny sida som ska ersätta en gammal och du länkat till den gamla sidan på många ställen kan du omdirigera länken och på så sätt bara behöva ändra på ett ställe.
För att komma åt omdirigeringar klickar du på "Omdirigeringar" i sidomenyn till vänster i fönstret.

 

Här anger du:

/från: den gamla sidans webbadress (alltså, vart leder länken i dagsläget?)

/till: den nya sidans webbadress (vart vill du att besökaren ska hamna när hen klickar på länken?)

Exempel!

Du har en sida där du länkar till https://example.com/produkt/gammal_lank, men nu vill du omdirigera den till en ny adress som är https://example.com/produkt/ny_lank. Då fyller du i formuläret enligt nedan.

"/från":  /produkt/gammal_lank 

"/till":  /produkt/ny_lank