Inställningar

Hemsidans inställningar

 

Generella inställningar

För att komma åt hemsidans inställningar för du musen till underkanten av webbläsaren (precis under adressfältet eller fältet för favoriter) tills adminmenyn fälls ner. Klicka på skiftnyckeln.

Under fliken Allmänt kan du ändra följande:

Namn: Hemsidans namn

Språk: Ange vilka språk hemsidan ska visas i.

Default språk: Ange vilket språk hemsidan ska visas i som standardläge innan besökaren har gjort något språkval.

Tidzon: Här kan du ange hemsidans tidzon.

 

I menyn till vänster hittar du fler inställningar du kan göra för din hemsida och ditt användarkonto.