Fraktmetoder

Under Fraktmetoder listas tillgängliga fraktmetoder. 

Ny fraktmetod

När du skapar ny fraktmetod anger du först Namn och Presentation, vilket område frakten är giltig i samt Momskategori.

Du väljer även hur frakten ska räknas ut (se Kalkyleringstyper nedan).  

Kalkyleringstyper

 

Bästa pris baserat på varusumma och vikt

Med denna kalkyleringstyp kan du skapa olika fraktintervall baserat på vikt i kombination med varusumma för att sätta ett fraktpris.

Bästa pris baserat på varusumma och vikt per fraktkategori

Med denna kalkyleringstyp kan du skapa olika fraktintervall för specifika fraktkategorier baserat på vikt i kombination med varusumma för sätta ett fraktpris. Produkter som ligger i en specifik fraktkategori räknas ut separat och läggs ovanpå andra eventuella frakter som räknats ut.

Bästa pris baserat på schablonbelopp

Med denna kalkyleringstyp sätts ett fraktpris utifrån ett schablonbelopp.

Bästa pris baserat på schablonbelopp per fraktkategori

Med denna kalkyleringstyp sätts ett fraktpris utifrån ett schablonbelopp.Produkter som ligger i en specifik fraktkategori räknas ut separat och läggs ovanpå andra eventuella frakter som räknats ut.

 

Skapa fraktbelopp baserat på varusumma och vikt

För att skapa olika fraktbelopp klickar du på "New shipping rate". Därefter anger du villkoren för den av kombination av intervall du vill ange ett fraktbelopp för.
 

Ex. för varusumma mellan 0 kr och 900 kr och där totalvikten hamnar mellan 0kg och1 kg ska priset vara 99 kr.

Tryck "Lägg till" för att skapa fraktbeloppet.

Du kan skapa hur många fraktbelopp som helst. Du kan även ställa in i vilken ordning systemet ska prioritera dem. Det första fraktbeloppet vars villkor uppfylls av ordern kommer väljas.