Formulär

Skapa ett nytt formulär

Mer instruktionsfilmer kring formulärets olika funktioner hittar du längre ner på sidan.

 

 

Det finns flera tillfällen då det kan vara smidigt att använda formulär på din webbsida, exempelvis om du vill att besökare enkelt ska kunna anmäla sig till ett evenemang.


Inställningar för formulär

För att skapa ett formulär går du först in i formulärmodulen. Den hittar du genom att föra muspekaren till den övre kanten av webbläsaren (precis under adressfältet eller fältet med favoriter) tills WM3-menyn fälls ner. Därefter klickar du på formulärikonen enligt bilden nedan.
 

 

När du går in i formulärmodulen dyker det automatiskt upp ett formulär att fylla i. Det gör du på följande vis:

Namn: Namnet på formuläret

Formulär Action: Detta fylls i automatiskt när du fyller i namnet

Språk: Här anges vilket språk formuläret ska tillhöra om din webbsida erbjuder flera språkalternativ

Skicka till: Här anger du e-postadressen som ifyllda formulär ska skickas till

Ämne: Formulärets ämne, detta visas i ämnesfältet när det skickas till den valda e-postadressen. Exempelvis "Anmälan evenemang X".

När du fyllt i formuläret klickar du på "Spara". Nu finns ditt grundformulär sparat för att byggas vidare på när du befinner dig på rätt sida.


Skapa formuläret på sidan

Gå till den specifika sidan som ditt formulär ska ligga på och klicka på textfältet där du vill placera formuläret.

 - När du klickar på denna knapp i editorn dyker ytterligare en rad knappar upp - Formulärverktygen.

 - Klicka på denna knapp i raden för formulärfunktionerna för att välja vilket formulär du vill bygga vidare på. Du kan även välja om besökaren ska kunna ladda upp en fil som senare bifogas i mailet.

När formuläret har skapats ser du en rödmarkerad kant. Det är innanför den som du placerar alla fält som ska finnas med i formuläret.

 

 - Klicka på denna knapp för att lägga till en kryssruta, vilket ger besökaren möjlighet att kryssa för flera alternativ.
 

 - Klicka på denna knapp för att lägga till en alternativknapp/radioknapp, vilket innebär att besökaren bara kan välja ett alternativ. Ta mig till instruktionsfilmen.

 - Klicka på denns knapp för att lägga till ett textfält. Ta mig till instruktionsfilmen.

 - Klicka på denna knapp för att lägga till ett meddelandefält. Ta mig till instruktionsfilmen.

 - Klicka på denna knapp för att lägga till en filuppladdning. Ta mig till instruktionsfilmen.

  - Klicka på denna knapp för att lägga till en rulllista med flera alternativ. Ta mig till instruktionsfilmen.

 - Klicka på denna knapp för att lägga till en knapp (exempelvis en skicka-knapp). Ta mig till instruktionsfilmen.

 - Klicka på denna knapp för att lägga till ett osynligt fält.

 


Fomulärets svar

Alla svar som formuläret resulterar i kommer till e-postadressen som angavs i formulärinställningarna. För säkerhetsskull sparas också svaren under fliken formulärdata.

Klickar du på fliken kommer du till en lista där alla dina svar finns. Genom att klicka på "View data" kan du se vad varje svar innehåller. Det finns också möjlighet att radera gammal formulärdata så att du inte lagrar personuppgifter längre än nödvändigt.

Här ser du hur svaren presenteras och att du kan radera datan.