Egenskaper

Förenkla produkthantering genom att lägga till “egenskaper” som skiljer produkterna åt. Detta för att göra de enklare att hitta. Egenskaper för en produkt kan exempelvis vara Bredd, höjd eller effekt. Egenskaper är neutral fakta om en produkt.

Egenskaper kan användas om ni vill låta kunderna jämföra olika produkter genom en jämförelsefunktion i webbshoppen.

Lägg till egenskap

Fyll i Namn och Presentation samt välj egenskapstyp och klicka "Spara" för att skapa en egenskap. Egenskapstyp går att välja som text, tal, mätvärde eller tidsangivelse. Mätvärde anges om ni exempelvis vill implementera ett filter med reglage som styr ett intervall.