Statistik

För att komma åt statistik för din hemsida klickar du på "Statistik" i sidomenyn till vänster.

Här anger du först hemsidans spårningskod som du hittar genom ditt konto i Google Analytics.

För att statistikmodulen ska fungera måste du gå in i Google Analytics och ge WM3 tillträde till ditt konto. För att göra det följ instruktionerna nedan:

  • Gå till Google Analytics (www.google.se/analytics) och logga in.
  • Klicka på Administratör.
  • Klicka på Användarhantering.
  • Lägg till en ny användare med adressen som är angiven på sidan för statistik i WM3 (se bild nedan).