Extranät

Extranät i WM3

WM3 har en modul som heter Extranät, den innebär att du kan skapa sidor som kräver inloggning för att visas för besökaren. Det är en funktion du kan använda om det finns information exempelvis bara medlemmar eller medarbetare ska kunna se på din hemsida.

Här går vi igenom hur du skapar en Extranätgrupp, lägger till Extranätanvändare och sist, men inte minst hur du skapar en Extranätsida. 

Extranätet kan du få påkopplat på din hemsida om du hör av dig till supporten.

 

Skapa extranätgrupp

På en extranät-sida kan du som sagt publicera information för till exempel medlemmar och medarbetare, men du vill kanske inte att medlemmarna ska se samma information som medarbetarna. Då skapar du olika extranätgrupper för att grupperna ska se olika information. När du sedan skapar dina extranät-sidor får du för varje sida ange vilken grupp som ska ha tillgång till den.

För att skapa en ny extranätgrupp går du in i extranät-modulen som du hittar i toppmenyn. Klicka därefter på mapp-symbolen för att skapa en ny grupp. Döp gruppen till lämpligt namn och klicka på Spara.

 

Lägg till extranätanvändare

För att lägga till en ny person som ska kunna se era extranätsidor går du in i extranätmodulen som du hittar i toppmenyn. Klicka därefter på personsymbolen för att skapa en ny användare.

Du får då upp inställningar där du anger ett användarnamn och lösenord (som du kan automatgenerera om du vill). Du får också välja vilken extranätgrupp användaren ska tillhöra, vilket påverkar vilka skyddade sidor användaren kan se.

Användaruppgifterna meddelar du sedan till personen som ska kunna logga in på Extranätet.

 

Skapa en ny extranätsida

För att skapa en extranätsida gör du precis som när du skapar en vanlig sida till att börja med. Innan du publicerar går du dock in på fliken Extranät under sidans inställningar.

Där kryssar du i att sidan ska vara skyddad och vilken extranätgrupp som ska ha tillgång till sidan, exempelvis medlemmar eller medarbetare beroende på vilka grupper du skapat.

 

Slutligen klickar du på Spara och publicerar sidan.